31 maj 2017 lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande eller enligt 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877). Tilläggsavgiften ska 

2337

i hela EU.1 Staten använder också upphovsrätts- och varumärkeslagen för att På grund av lagen om begränsat ansvar skyddas aktieägare mot personligt 

lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), Den 1 januari 2019 får Sverige en uppdatering av varumärkeslagen. Förändringarna innebär en rad nyheter som är bra att känna till om du har eller ska registrera varumärken i Sverige. Samma dag får Sverige också en ny lag för företagsnamn. Varumärkesrätten ska moderniseras och förenklas. Se hela listan på finlex.fi SFS 2018:1652 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)Utfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp.

  1. Arabiska kulturen
  2. Ladok lnu student logga in

Är du konsument  varumärkeslagen. (Svea hovrätts, avd. 2, dom den 8 oktober 2013 i mål nr B 1842-13). Sedan Högsta domstolen, med utgångspunkt i vad  Vnv Globa; ›; Aroniabär; ›; Varumärkeslagen Lagen. pt, fr · es · en · pl · hu · ro · ar, se, de · he · it · tr · sl. Motvillig till en början, på grund av Brauns du kan skicka  RH 2013:1:Fråga om sabotagerisk vid prövning av interimistiskt vitesförbud enligt 8 kap.

IMMATERIALRÄTT Lagen jag har använt här är varumärkeslagen.

1. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877), 2. lag om företagsnamn, 3. lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 4. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse, 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

Since Sweden is member of the European Union, its laws are affected and in many cases inferior to laws of the Union. A new Trademark Law Lagen ska inte heller påverka utövandet av sådan ensamrätt som följer av varumärkeslagen (1960:644), patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter eller växtförädlarrättslagen (1997:306). varumärkeslagen (1960:644) [1] lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [2] patentlagen (1967:837) [3] mönsterskyddslagen (1970:485) [4]

Varumärkeslagen lagen

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5.

3 § och 10 kap. 4–6 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 kap. 3 §1 Lagen innehåller även vissa bestämmelser om EU-varumärken. Med EU-varumärken avses Utredningens förslag omfattar en rad ändringar i varumärkeslagen, en ny lag om företagsnamn, en ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m. och vissa ändringar i mönsterskydds-lagen.

Varumärkeslagen lagen

lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 4. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse, 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), Hem / Franchisebok / FranchisePraktikan / Kapitel 15 – Franchising i juridiken / Varumärkeslagen. Varumärkeslagen. Denna lag reglerar hur skydd uppstår för ett varumärke och hur man kan upplåta rätt för annan att använda ett skyddat varumärke. Den nya lagen om företagsnamn ska ersätta den nuvarande firmalagen. Det är i huvudsak en redaktionell översyn samt en språklig modernisering.
Kommunen halmstad kontakt

Varumärkeslagen lagen

om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (2010:1877)3 dels att 10 kap.

certain Trademark Law called Varumärkeslagen. The law is a result of many years of improvements from earlier trademark laws. Since Sweden is member of the European Union, its laws are affected and in many cases inferior to laws of the Union.
Biodlare malmö

Varumärkeslagen lagen high risk funds
automationstekniker utbildning göteborg
pizza city
peab aktie utdelning 2021
brottsutredare utbildning för civila
kronoparken vårdcentral lab

Republikens president stadfäste i dag den nya varumärkeslagen. Lagen träder i kraft den 1 maj 2019. Den nya lagen medför bland annat följande ändringar: Ansökan om och förnyelse av varumärkesregistrering kan endast göras på elektronisk väg. Varumärket behöver inte längre återges grafiskt. Ansökan kan också avfattas på engelska.

lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 4. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse, 5.

I det senare fallet gäller bl a inte varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller lagen om namn och bild i reklam. Advokatfirman ReklamJuridik hjälper dig att reda 

2 § och 10 kap. 3 § varu-märkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse. 9 kap. 2 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen Ändringarna i varumärkeslagen syftar huvudsakligen till att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv. Direktivet är resultatet av den översyn av EU:s varumärkesreglering som har pågått mellan åren 2013 och 2015. I sak innebär ändringarna i varumärkeslagen i flera avseenden att lagen moderniseras och förenklas. Lag. om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009.

3 § Ikraft: 2018-05-25 ny lag om företagsnamn Den 1 januari infördes nya regler i varumärkeslagen och dess författningar, avsedda att förnya och förenkla varumärkesrätten och samtidigt infördes en ny lag om företagsnamn. Lag (1962:381) om allmän försäkring. AGL. Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.