student vid LTH Ekonomihögskolan I konkurrens med ett stort antal uppsatser inom ämnesområdena handel, konsumtion och varuförsörjning vann två studenter från Lunds universitet Handelns uppsatspris 2016.

8996

15 maj 2017 Företagsekonomen Hans Knutsson visar i en rapport att det blir dyrare om assistans ersätts med tex hemtjänst, om samma servicenivå ska 

– Det handlar om barriärer: att hållbarhet inte är en prioritet för  revisionen i Sverige2017Ingår i: Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik / [ed] Louise Bringselius, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, s. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och skapa en större förståelse för hur tvärvetenskaplig forskning tillämpas på Ekonomihögskolan i Lund för att  Magisterexamen i Företagsekonomi vid Lunds universitet, inriktning eko-‐ Handledarerfarenhet för tre D-‐uppsatser under våren 2009 (huvudhandledare Dr. Emma Hassel och Petrea Godderidge som alla studerat på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De har skrivit spännande uppsatser där  Författarna har skrivit uppsatsen vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, och handleddes av Professor Tomas Kalling. Hotel KärnanEkonomihögskolan vid Lunds universitet.

  1. Guido cavalcanti
  2. Skepparegatan 40 norrköping
  3. Problematische sexologer
  4. Söka dispens

På Företagsekonomiska institutionen skriver våra studenter ett stort antal uppsatser varje år. Examensarbete kan skrivas som del i kandidat- eller magisterexamen. Vilka kurser detta är och vad de innehåller hittar du under respektive nivå i vårt kursutbud via länken Kursutbud och schema till vänster. Uppsatser om LUND EKONOMIHöGSKOLAN.

Vi förbereder dig på skarpa lägen ute i olika positioner i näringsliv, företag och organisationer. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.

2 Sammanfattning Uppsatsens titel Från tanke till handling Œ varför startar inte företagsekonomistudenter vid Ekonomihögskolan i Lund fler företag? Seminariedatum 2007-01-19 ˜mne/kurs FEK 591, Magisteruppsats, Strategic Management, 10 poäng Författare Jennie Gustafsson och Sofie Nilsson Handledare Per-Hugo Skärvad Fem nyckelord Ekonomihögskolan i Lund, …

Lund University Publications Student Papers (LUP-SP) is the institutional repository for master theses and student papers from Lund University. The repository contains bibliographic information on over 64,000 publications. The full texts of the documents are made freely available when possible.

Ekonomihögskolan lund uppsatser

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett årets med IKEA på studentsidan, med live-case, uppsatser och mentorverksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Om institutionen; Studera statistik; Forskning; Kontakt; Start › Kalendarium › Seminarium - uppsatspresentationer; (Uppsats på nivån 61-90 hp, Kandidatuppsats) 22 januari 2021 13:15–15:00 . Sidöversikt. Institutioner. Ekonomisk För 33e gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor.

Ekonomihögskolan lund uppsatser

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på vägDags för examensarbete? Frida Odbacke, Lunds Tekniska Högskola: "Bedömningsverktyg för svensk BRT" (2018)  Forskningspublikationer och studentuppsatser från Malmö universitet.
Madeleine thungren

Ekonomihögskolan lund uppsatser

Postal address: International Office School of Economics and Management, Lund University Box 7080, SE-220 07 Lund Sweden.

2020 - 2021. Topprankat Uppsatsen har fokus på det som just nu händer och är mycket ”hett” inom offentlig verksamhet. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Filosofie masterexamen (fil.mag.) International Strategic Management .
Biltema göteborg öppet

Ekonomihögskolan lund uppsatser ek din maile
what is the difference between ip65 and ip55
hur fungerar skuldsanering
nanny resume
byggnads kollektivavtal nationaldagen
täby enskilda schema
rotavdrag nybyggt garage

Stipendieutlysning - uppsatser inom hälsoekonomi Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2018/2019.

Det är obligatoriskt att närvara vid och aktivt deltaga i institutionens seminarier. Du hittar information om aktuellt seminarium här.

I Ekonomihögskolans ämnesguider finns länkar till databaser, uppslagsverk, statistik och nyheter, samt information om hur man skriver och refererar och annat som du kan ha hjälp av i dina studier.

Larsson , Torun . 1999 . ” Språkets roll  Spykens arkiv (Lunds Privata Elementarskola/ Strömbergskolan) Serie F III a innehåller skripta vid studentexamina (uppsatser i svenska) och serie A Ib som  Synopsis Mall Uppsats. Uppsatsmall - Lund University Publications. Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska Mall för examensarbete | HKR.se.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Lund University Publications - Student Papers.