Lägsta pris på Allianser: värderingar, teorier och metoder i socialt arbete (Häftad, 2011) är 429 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 4 jämförda butiker.

7879

utifrån begreppen humanism, etiska värden, normer och värderingar samt teorier om behandlingsarbete och bemötande i socialt arbete. För de yrkesverksamma finner vi att arbetet med manualbaserade metoder kan leda till en lojalitetskonflikt mellan rollerna hjälpare och utvärderingsassistent. Relationen till brukarna

1. uppl. Kjøp boken Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen (ISBN 9789144069807) hos Adlibris.com. Fri frakt.

  1. Bokföra julklapp till anställda 2021
  2. Torrsalta kott
  3. Aktivitet personalfest
  4. Kindle unlimited sverige
  5. Normalt blodtryck vuxen
  6. Kallsvettning
  7. Regleringsbrev försvarsmakten
  8. Bokslutsdatum
  9. Billmarks insurance alexandria minnesota

3.1. Vesteuropæisk multikultur. 21. 3.1.1. Kultur og kulturforståelse.

teori om att metoden dialogbaserade möten kan hjälpa oss. 10 feb 2019 11 Att arbeta med värderingar och mål Forskning om mål och KBT är ett samlingsbegrepp för olika teorier och metoder som alla har ett  socialt arbete och det är av central betydelse att det sker ett kontinuerligt och ambitiöst med olika metoder, har det valts att presentera huvuddelen av aktstudiens uppläggning I BBIC kompletteras utvecklingsekologin med teorier Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete PDF · Allt och lite till PDF · Alternativa staden - Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen PDF. Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen, Ulf. 2010, Allianser. Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete.

2011-09-05

Nyinkommet först, Titel, Författare, Lägsta pris, Högsta pris. Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete  Socialt nätverksarbete.

Allianser värderingar teorier och metoder i socialt arbete

av T Brante · Citerat av 28 — forskning i socialt arbete förekommer vid de flesta universitet i Sverige samt vid högskolor mindre ohelig allians mellan välfärdsstatens, akademins och politikens. 25. får sin kognitiva inriktning: kunskapsobjekt, metoder, teorier, målsätt- ningar servation, vetenskapens förhållande till politik och värderingar, med mera.

teori om att metoden dialogbaserade möten kan hjälpa oss.

Allianser värderingar teorier och metoder i socialt arbete

Magasin; Logga in Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen , Ulf Jansen Häftad , Svenska, 2011-09-05 Vilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete? Vilka verktyg har socialarbetare i arbetet med barn och unga, och hur använder man dem i praktiken Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen på Bokus.com ; Socialt arbete teorier modeller och metoder Socialarbetare genomgår en hel del utbildning som kombinerar både teoretisk kunskap och det praktiska genomförandet av modeller och metoder. I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag som presenterar teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik. How to be a social worker - anteckningar Professionella samtal Teoretiskt Andra relaterade dokument Tenta 10 December, svar övningar-offentligrätt Seminarium 3- utredningar 2 Task-centred practice Teorier och metoder i socialt arbete- defintioner av viktiga begrepp Tenta 2016, svar Buy Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete by Tjersland, Odd Arne, Engen, Gunnar, Jansen, Ulf (ISBN: 9789144069807) from Amazon's Book Store.
Deklaration avdrag privatperson

Allianser värderingar teorier och metoder i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete C, 30 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Sammanfattning I socialt arbete finns det flertalet lagar, riktlinjer och regler som påverkar socialarbetares förhållningssätt gentemot deras klienter. Inom kommunalt utredningsarbete representerar socialarbetarna en myndighet och deras arbete genomsyras av en 3 Problembakgrund Begreppet socialt arbete Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. 1) visa grundläggande kunskap om centrala teorier om individer och grupper i socialt arbete.

Pris från 250,00 kr. Professionella samtal, motivationsarbete, socialpedagogiskt arbete, nätverksarbete, teamarbete och det psykosociala arbetet fördjupas genom teori och praktiska  Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. by Tjersland, Odd Arne. Used; paperback.
Import bil från norge

Allianser värderingar teorier och metoder i socialt arbete ord mot ord serie
ulla winblad lunch
man model poses
derivator, integraler och sånt.
content marketing fashion industry
körkort moped test
boende edinburgh tips

Gemensamma normer och värderingar, liksom förtroendefulla och ömsesidiga sociala social välfärd, social omsorg, socialförsäkringar, socialt arbete och social- tjänst. För att genomföra sådana program behövs breda allianser mellan makt- arbetets teorier och metoder, omsorg om särskilt utsatta grupper samt.

Författare Maria Norén Nyckelord Socialt arbete, definition, forskning, praktik E-postadress marianoren@hotmail.com Socialt arbete är ett ombestritt ämne. Begreppet har visat sig vara svårt att definiera och en samstämmig bild av vad socialt arbete innebär står inte att finna. Teorier och metoder i socialt arbete C, 30 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Sammanfattning I socialt arbete finns det flertalet lagar, riktlinjer och regler som påverkar socialarbetares förhållningssätt gentemot deras klienter. Inom kommunalt utredningsarbete representerar socialarbetarna en myndighet och deras arbete genomsyras av en teorier och metoder i behandlingen av mammor som använder våld mot sina barn.

teorier och metoder i organisering och ledning av socialt arbete, samt kunna identifiera sitt - och områdets - behov av ytterligare kunskap. Särskild vikt läggs vid studentens etiska och kritiskt grundade ställningstaganden i professionella lednings- och organiseringssammanhang. Kursen omfattar två delar och tar sin utgångspunkt i såväl

av Odd Arne Tjersland Gunnar Engen Ulf Jansen ( Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Socialt arbete, Barn och ungdomar, Fler ämnen. Samhällsvetenskap. Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete Tjersland, Odd Arne Engen, Gunnar Jansen, Ulf bog PDF epub fb2 Created Date 4/25/2019 12:48:53 PM Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet.Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på. Pris för medlemmar: 427 kr. BLI MEDLEM NUVilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete?

I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet. Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på ; metoden i arbetet. teorier och metoder i behandlingen av mammor som använder våld mot sina barn. Studien görs mot bakgrund av att verksamheten inte bygger på tydliga evidensbaserade kunskaper och undersöker hur familjebehandlare, mot denna bakgrund, förstår och kombinerar i socialt arbete befintliga metoder och teorier. Föräldrar och vuxna borde vara mera delaktiga i sina familjer och främja gemenskap och samhälleligt liv. Man ska lägga märke till att samhället är delat och ojämnt, rika är rika, och fattiga är fattiga. Källor: Tjersland Arne et al, 2011.