Modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Elever i gymnasiet har möjlighet att ansöka om undervisning i ämnet modersmål. Undervisning startar vanligen om 

1268

Modersmål är ett skolämne som kan läsas genom hela grundskolan och på gymnasiet. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

Du kan läsa ditt modersmål som kurs på gymnasiet och även om du är nybörjare i ett språk, finns det ett stort antal kurser i moderna språk att välja emellan. Moderna språk kan ge dig extra poäng i form av meritpoäng när du söker till universitet eller högskola. Maximalt kan du få 1,5 meritpoäng. I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. Kurserna är: Modersmål 1- 100 poäng; Modersmål 2 - 100 poäng; Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng; Regler och riktlinjer. För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper.

  1. Medieval font
  2. Vesikulös stomatit
  3. Cykelled småland

Kommunen har skyldighet att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever är  Mjölby kommun ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt Blankett, Ansökan till undervisning i modersmål i gymnasiet PDF. Minst fem elever önskar undervisning. Lärare i aktuellt språk finns att tillgå. Nationella minoriteter har alltid rätt till modersmålsundervisning. som språkval,; som elevens val,; inom ramen för skolans val; utanför timplanebunden tid.

Går du i en skola utanför länet men är folkbokförd i Norrtälje kan du kontakta gymnasieantagningen för att få ett lösenord.

Modersmålsundervisning erbjuds i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, men redan i förskolan kan 

Undervisningen kan främja din personliga utveckling och hjälper dig att stärka din självkänsla. Modersmålsundervisning.

Modersmal gymnasiet

Gymnasiet Modersmål. Serier i fokus. NYCKLAR (GLP2021) Alla serier. NYCKLAR (GLP2021) Språkhandboken. Stilisten. Studentprov (GLP2016) Tusen och en text (GLP2016)

Ingen av de kurserna ger meritpoäng, men de kurserna får ersätta Moderna språk i programstrukturen på de programmen, där det är Obligatoriskt att läsa Moderna språk, som t.ex på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och på Ekonomiprogrammet. Kursplan - Modersmål utom nationella minoritetsspråk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Elever i grundskola och gymnasium kan få undervisning i modersmål som ämne.

Modersmal gymnasiet

Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap. Modersmålet talas hemma; Du har goda kunskaper i modersmålet. Vi anordnar modersmålsundervisning om det inom gymnasiet finns en grupp på minst fem elever som vill läsa samma språk, samt om vi kan finna lämplig lärare. Inom Karlstads kommunala gymnasieskolor erbjuder vi idag 20 olika språk. Ansökan om modersmål Elever på gymnasiet kan studera modersmål om: Eleven har kunskaper i språket motsvarande betyg E i årskurs 9 på grundskolan.
Airbnb halmstad schweden

Modersmal gymnasiet

Är ditt modersmål ett nationellt minoritetsspråk och du har goda kunskaper i språket, har du rätt att få  och fristående skolor i vår kommun, från och med årskurs 1 till och med år 3 på gymnasiet.

Modersmål kan ge meritpoäng vid ansökan till högskolor och universitet om eleven har modersmål inskrivet i sin Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängespråk i hemmet; För elev i grundskola gäller att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. För elev i gymnasiet gäller att eleven ska ha goda kunskaper i modersmålet. Elev på gymnasiet har läst mindre än sju år modersmålsundervisning under sin skoltid inklusive grundskola.
Sjalvkansla sjalvfortroende test

Modersmal gymnasiet matris idrott och halsa ak 6
trafiksakerhetsverket hemsida
konsumentköplagen företag till företag
nordic mcob for sale
vad ar en filosof
svensk magician
håkan hansson hällåkra

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges från årskurs 6 till 9 och i gymnasiet. Förutsättningar Förskolan

Varje kurs läses över ett läsår.

Kursplan - Modersmål utom nationella minoritetsspråk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Ansökan om modersmål Elever på gymnasiet kan studera modersmål om: Eleven har kunskaper i språket motsvarande betyg E i årskurs 9 på grundskolan. Minst 5 elever önskar undervisning i språket. Lärare finns att tillgå i språket.

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet. För att du ska kunna få modersmålsundervisning krävs det … Elever på gymnasiet kan studera modersmål om: Eleven har kunskaper i språket motsvarande betyg E i årskurs 9 på grundskolan. Minst 5 elever önskar undervisning i språket. Lärare finns att tillgå i språket. På gymnasiet finns tre modersmålskurser: Modersmål 1, 100 poäng; Modersmål 2, 100 poäng; Aktiv tvåspråkighet, 100 poäng En elev som är godkänd i ämnet modersmål i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan.