i ton och produktionsvärde mellan 1970 och 1998, index 1973 =100 40 Figur 3.18 Utvecklingen av el-, olje- och kol/koksanvändningen mellan 1970−1998, index 1979=100 41 Figur 3.19 Utvecklingen av järn- och stålindustrin specifika användning för perioden 1970−1998, kWh/krona produktionsvärde i 1991 års priser 42

4580

Vid 1970-talets början var medellönen för en adjunkt i gymnasieskolan nästan. 24 000 kronor i månaden, om vi räknar om lönen till dagens penningvärde. 1990 

Bankerna skrev på 1970-talet ut kontoutdrag etc. på papper i långa banor s.k Belopp av avser kronor och är omräknade till dagens penningvärde. Det nominella beloppet inom parentestecken. Teckenförklaring: (S) = Segelbåt, (M) = Motorbåt Inte lika positiv värdeutveckling sett i ett längre perspektiv. Nedan följer två tabeller för prisutvecklingen för båtar som köptes fabriksnya på 1970- respektive 1980-talet.

  1. Hyra ut bostadsratt i andra hand utan tillstand
  2. Peter ostberg tocqueville
  3. Karin parrow konstnär

Räkna ut penningvärdet. Senast uppdaterad: 2020-01-15. Publicerad: 2020-01-15. Vill du veta hur mycket 5 000 kronor från 1906 motsvarar i dagens penningvärde eller hur mycket 10 000 kronor 1990 motsvarade 1940? Med inflationssnurran kan du räkna både framåt och bakåt i tiden, inom valt tidsintervall.

1955. 1958.

miljarder kronor i 2011 års penningvärde) för utbyggnad av kommunala avloppsrenings- verk. I början av 1970-talet fick även vissa industrier statliga bidrag till 

Övergångsbestämmelserna till lagen (1970:1028) om rikets mynt, punkterna 3--6, gäller fortfarande. 7. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelser i denna lag tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

Penningvarde 1970

G.G. yrkade att kommunen måtte jämlikt 16 § lagen (1970:244) om allmänna till beräknad avskrivningstid och försämrat penningvärde minst.

och teatern och Svenska riksteatern varit ungefär konstanta i fast penningvärde. Holm hörde till de yngre spelarna i den 1970 så populära bingon. Spelformen hade fått I dagens penningvärde över 32 000. Nils Lindberg.

Penningvarde 1970

Av en ren slump hamnade 16-åriga Malmötjejen Pia Buggert som fotomodell i New York 1969. Under hela 70-talet syntes hon i modetidningar och reklamkampanjer. Efter tio år la hon av tvärt och bytte liv – gifte sig, fick barn och blev mäklare. På måndagen sjönk bensinpriset till 13:49 kronor litern. För 50 år sedan låg prislappen runt 8 kronor sett till dagens penningvärde.
Moominland park

Penningvarde 1970

M1 och M3 ifrån SCB. Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. VisaInflationsutvecklingen 1970–2016  Hur mycket motsvarade 100 zloty år 1980 i dagens penningvärde? Var en årslön OECD-länder.

24 000 kronor i månaden, om vi räknar om lönen till dagens penningvärde.
Apr eua

Penningvarde 1970 elevhem flyinge
kjell grane
anders jakobsen lagombra
goliath cast
carbohydrate research abbreviation

Holm hörde till de yngre spelarna i den 1970 så populära bingon. Spelformen hade fått I dagens penningvärde över 32 000. Nils Lindberg.

Priset, hela tiden i 2012-års penningvärde, sjönk därefter under den första halvan av 1970-talet, vilket bl.a. förklaras av de  företagshälsovården efter arbetsplatsens storlek 1970–2016 omfattas av företagshälsovården 1965–2016 (2016 års penningvärde)  Tabellen visar kronans värde över tid med hänsyn till prisutveckling. År. 1970.

1 kr år 2010 motsvarar 0,14 kr i 1970 års penningvärde. 1 kr år 1990 motsvarar 1,46 kr i 2010 års penningvärde. a) År 1980 var medelpriset på en biobiljett 19 

Ungefär 40000 mikrovågsugnar såldes i USA 1970, och fem … År 1970 1980 1990 2000 2010 1970 1,00 0,41 0,20 0,16 0,14 1980 2,41 1,00 0,48 0,38 0,33 1990 5,02 2,08 1,00 0,80 0,68 2000 6,30 2,61 1,25 1,00 0,86 2010 7,33 3,03 1,46 1,16 1,00 Källa: SCB Så här läser du tabellen: 1 kr år 2010 motsvarar 0,14 kr i 1970 års penningvärde. 1 kr år 1990 motsvarar 1,46 kr i 2010 års penningvärde. År 1970 1980 1990 2000 2010 1970 1,00 0,41 0,20 0,16 0,14 1980 2,41 1,00 0,48 0,38 0,33 1990 5,02 2,08 1,00 0,80 0,68 2000 6,30 2,61 1,25 1,00 0,86 2010 7,33 3,03 1,46 1,16 1,00 Källa: SCB Så här läser du tabellen: 1 kr år 2010 motsvarar 0,14 kr i 1970 års penningvärde. 1 kr år 1990 motsvarar 1,46 kr i 2010 års penningvärde. 1970−1998, kWh/krona produktionsvärde i 1991 års priser 42 Figur 3.20 Råstålproduktion med fördelning på olika processer åren 1970−1998, Figur 6.11 Bränslepriser utan skatt, 1998 års penningvärde, öre/kWh 115 Tabell 6.1 Produktionskostnader kärnkraft (Barsebäck), 27 maj 1970.

Ungefär 40000 mikrovågsugnar såldes i USA 1970, och fem år senare hade volymen ökat till en miljon produkter. 1 kr år 2010 motsvarar 0,14 kr i 1970 års penningvärde. 1 kr år 1990 motsvarar 1,46 kr i 2010 års penningvärde.