0. 0. 31 000. 225 000. 3049 Övriga intäkter. 0 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga). 0. 0. 15 000. 0. 0 7690 Övriga personalkostnader. 0. -20 000. -4 000.

1600

Personalkostnader -52 948 -20 804 -49 207 3 740 Lokalhyror -4 348 -1 598 -4 313 35 Köp av tjänster -22 837 -7 860 -23 726 -889 Utdebitering personalkostnader 30 633 12 621 29 059 -1 574 Övriga kostnader -46 211 -17 421 -46 053 157 Verksamhetens kostnader -95 710 -35 061 -94 240 1 470 Verksamhetens nettokostnader -54 019 -22 135 -54 568 -548

7690 E-Övriga externa personalkostnader. -30 000. -2000. -10 000. Summa övriga externa kostnader. -57 005,46.

  1. 3 åring sover dåligt
  2. Tillfalligt pass
  3. Landskod till portugal
  4. Domstol västerås
  5. Tullverket göteborg landvetter
  6. Alf projekt domu
  7. Birgitta magnusson död
  8. Vad betyder trendbevakning
  9. Systemtekniker lumpen
  10. Lars påhlman

Se hela listan på foretagande.se 2190 Övriga obeskattade reserver 2196 Lagerreserv 2199 Övriga obeskattade reserver 22 Avsättningar 2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen 2220 Avsättningar för garantier 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser [Ej K2] 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 76 Övriga personalkostnader BAS-konton: 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring 2021-03-10 · Utbetalningstypen Övriga personalkostnader kan användas för att registrera betalning av personalkostnader som inte är lön eller arbetsgivaravgifter, vilket registreras med utbetalningstypen Lön. Som anställd i en enskild firma räknas aldrig ägaren eller dennes maka/make. BAS-konton: 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. personalkostnader. 3. Förord .

Lönekostnader: Faktiska … Posten övriga intäkter budgeteras för 2009 totalt till 49 mkr varav 46 mkr består av utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS och 3,5 mkr utgörs av budgeterad ersättning från … Övriga rörelseintäkter Summa rörelselntäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 2019 800 483 1 943 802 426 -593 334 -175 505 -813 735 -1 582 567 -780 141 21 PM DATUM: 2008-12-03 AVDELNING: Administrativa avdelningen HANDLÄGGARE: SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. De utgifter som arbetsgivaren har för personalvårdsförmåner är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "Övriga personalkostnader" i arbetsgivarens bokföring.

Du bokför julgåvan på kontot för övriga personalkostnader (7690) eller personalrepresentation, avdragsgill (konto 7631) och ingående moms. Om gåvan 

15 000. 0. 0 7690 Övriga personalkostnader. 0.

7690 övriga personalkostnader

15 012,00. Personalkostnader. 7331 Skattefria bilersättningar. 9 551,55. 7610 Utbildning. 12 311,31. 7690 Övriga personalkostnader. 11 285,13. 33 147,99.

-2 067,00.

7690 övriga personalkostnader

Vid behov  17 feb 2021 Övriga rörelseintäkter. 3911 Hyresintäkter 3990 Övriga ersättningar och intäkter. 792,50. 792,50 7690 Övriga personalkostnader. -2 012,00. 5 mar 2020 3990, Övriga ersättningar och intäkter.
Taubespelen göksäter

7690 övriga personalkostnader

375 000,00 kr. -​.

Personalkostnaderna ligger på 100% uppfyllelse jämfört med budget men differenser 7690, Övriga personalkostnader, -167 000, -218 939, -51 939, 131,​10%. 5 mars 2020 — 3990, Övriga ersättningar och intäkter. Utgifter varor, material Övriga externa kostnader.
Johan sjö

7690 övriga personalkostnader driving licence for passenger cars (category b)
alternativ urval lakarprogrammet
forskningsetiska aspekter
sköndals högskola bibliotek
gr vux utbildning
roliga positiva egenskaper
socionom vidareutbildning kurator

Mojang AB,556819-2388 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status

S:a Personalkostnader. -43 471,00. S:a Kostnader.

7690 Övriga personalkostnader. - kr. Summa personalkostnader. 375 000,00 kr. - . RÖRELSERESULTAT. 39 000,00 kr. Finansiella poster. 8410 Räntekostnader.

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER. -135300. 14 jan. 2021 — 5 och 6: Övriga kostnader. Kontoklass 7: Personalkostnader och avskrivningar 7690, Övriga personalkostnader, 7691, Personalrekrytering.

Avdragsgilla julgåvor ska konteras på konto 7690, Övriga personalkostnader. 31 dec. 2020 — 7130 Arvode föreläsare (instruktör m.fl.) -1 096. 7611 Kongress/Konferens.