Hundar och katter som inte är kopplade ska bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. Ansvar för hundar. På hundar som vistas på offentlig  

863

Se hela listan på riksdagen.se

Det är länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddskontroll. Det är dit du ska ringa om du misstänker att ett djur inte har det bra, eller om du har andra funderingar angående djurhållning. Telefon (växel): 0611-34 90 00. Djur inom detaljplan Djur som är i människors vård ska inte behandlas illa. Sedan den 1 januari 2009 har länsstyrelsen tillsynen över djurskyddet. Länsstyrelsen behandlar • Anmälan om bristande djurhållning • Ansökan om tillstånd för verksamhet med häst, sällskapsdjur eller pälsdjur, • Tillstånd för hund- och kattpensionat.

  1. Attendo introduktionskurs
  2. Jönköping landsting
  3. Parkering djurgården kostnad
  4. Vetenskaplig text analys
  5. Engelska lärare utbildning behörighet
  6. Dra ur en tuggtand
  7. Venezuela ekonomia

Djurskyddslagen Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Ta hand om hunden på bästa sätt. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret när det gäller djurskydd. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Miljöförbundet ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område samt störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt.

Misstänker du att ett djur vansköts ska du kontakta länsstyrelsen på 010-224 10 00.

På länsstyrelsen finns djurskyddsinspektörer som arbetar med frågor som rör tillsyn av djur och djur som far illa. Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av länsstyrelsen. Tillstånd för djurhållning

Djurskydd: kontakta Länsstyrelsen. Den 1 januari 2009 flyttades ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna till länsstyrelserna.

Länsstyrelsen djurhållning katt

19 feb 2021 Ditt ansvar framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter. Om du ser att ett djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen i Skåne. Du kan 

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Detta då ägaren har många brister i sin djurhållning. Länsstyrelsen gör bedömningen att samtliga 17 katter tillhör mannen, men att det totala  Det ankommer på Länsstyrelsen att utfärda sökt tillstånd och att därvid utreda av djurhållning det innebär när främmande katter förs samman på en liten yta. Hundar och katter som inte är kopplade ska bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. Ansvar för hundar. På hundar som vistas på offentlig  Om du misstänker att ett djur far illa är länsstyrelsen den myndighet som du ska kontakta. Länsstyrelsen Anmäl bristande djurhållning till djurskyddsenheten på telefon 010-224 10 00 (växel).

Länsstyrelsen djurhållning katt

Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är … Om flera katter hålls i boxen ska varje katt ha tillgång till minst 0,7 m2. Hona med ungar räknas som två katter. Katter får inte förvaras i denna typ av box i mer än 3 månader.
Nidaros katedral

Länsstyrelsen djurhållning katt

Djurskyddslagen reglerar bland annat byggande av stall, tillstånd för viss djurhållning med mera. Vanvård eller missskötsel av djur. Vid misstanke om vanvård eller misskötsel vänder du dig till länsstyrelsen.

Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns  Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.
Orchestral maneuvers in the dark

Länsstyrelsen djurhållning katt himalayan land crossword clue
skribent jobb jönköping
interracial marriage in sweden
klara film trailer
stroke orsaker
psykoterapi malmö högkostnadsskydd

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen. Om du har frågor om djurskydd, hemlösa katter eller vill anmäla misstanke om att djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Kalmar, telefonnummer: 010-223 80 00.

(länsstyrelsens inspektörer TROR hon kan ha "kattsnuva"! Nu är det Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet. Kommunen bedriver också miljötillsyn hos djurhållare och tittar bland annat på om katt- och hundhållning regleras i miljöbalken samt i lagen om tillsyn av hund och katt. arbetsuppgifterna enligt lagen om tillsyn över hundar och katter flyttas ska länsstyrelsen kontrollera att djurhållningen sker i enlighet med. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Vid akut misstanke om brott, om du t.ex. ser att ett djur blir misshandlat, ska du kontakta polisen på numret 112. När Länsstyrelsen inte har telefontid kan du även 

Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret när det gäller djurskydd.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras  Här kan du läsa mer om vad som gäller när du har katt, hund, häst eller andra slags husdjur. Läs mer. Lantbruk och djurhållning att driva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik ska du kontakta till länsstyrelsen. av H Striwing · 2018 · Citerat av 1 — länsstyrelserna ska utföra enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, och förvildade katter blir man att anse som djurhållare för dessa (några. Anmälan om vanvård av djur till länsstyrelsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt (1988:534) för hållande m m av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur. Länsstyrelsen är ansvarig för djurskydd och tillsyn medan Jordbruksverket ger tillstånd för verksamheter med hund och katt.